PROPRIO IN LATINO DELLA S. MESSA

tratto dal Missale Romanum a.D. 1962 promulgatum

e traduzione italiana delle letture secondo

la traduzione proposta dalle CEI 

 

FERIA V – VENERDÌ SANTO

I classis
 

Digiuno e astinenza


DE SOLEMNI ACTIONE
LITURGICA
POSTMERIDIANA

IN PASSIONE ET MORTE DÓMINI


Statio ad S. Crucem in Ierusalem

 

Il celebrante e i suoi ministranti, rivestiti solamente di camice e stola nera, vanno all’altare e si prostrano.

 

Dopo qualche minuto, a conclusione, di questa preghiera fatta in silenzio, si alza solamente il celebrante, mentre tutti restano in ginocchio, e canta l’Orazione seguente:

 

ORÁTIO

 

Deus, qui peccati veteris hereditariam

mortem, in qua

posteritatis genus omne

successerat, Christi tui, Domini

nostri, passione solvisti: da, ut,

conformes eidem facti; sicut imaginem

terreni, naturae necessitate portavimus,

ita imaginem caelestis, gratiae

sanctificatione portemus. Per eundem

Christum Dominum nostrum. Omnes

Respondent.

M. Amen.

 

EPISTOLA

Lectio prima Os. 6, 16

 

Oracolo del Signore: nella loro angoscia
Mi Cercheranno dicendo:

"Venite, ritorniamo al Signore:
egli ci ha straziato ed egli ci guarirà.
Egli ci ha percosso ed egli ci fascerà.
Dopo due giorni ci ridarà la vita
e il terzo ci farà rialzare
e noi vivremo alla sua presenza.
Affrettiamoci a conoscere il Signore,
la sua venuta è sicura come l'aurora.
Verrà a noi come la pioggia di autunno,
come la pioggia di primavera, che feconda la terra".
Che dovrò fare per te, Efraim,
che dovrò fare per te, Giuda?
Il vostro amore è come una nube del mattino,
come la rugiada che all'alba svanisce.
Per questo li ho colpiti per mezzo dei profeti,
li ho uccisi con le parole della mia bocca
e il mio giudizio sorge come la luce:
poiché voglio l'amore e non il sacrificio,
la conoscenza di Dio più degli olocausti.

M. Deo grátias.

 

RESPONSORIUM

 

Habacuc 3, 23

Domine, audivi auditum tuum, et

timui: consideravi opera tua, et expavi.

V. In medio duorum animalium

innotesceris: dum appropinquaverint

anni, cognosceris: dum advenerit tempus,

ostenderis. V. In eo, dum conturbata

fuerit anima mea: in ira, misericordiae

memor eris. V. Deus a Libano

veniet, et Sanctus de monte umbroso

et condense V. Operuit cselos maiestas

eius: et laudis eius plena est terra.

 

Oremus. Flectamus genua. — Levate.

 

ORÁTIO

 

Deus, a quo et Iudas reatus sui poenam,

et confessionis suae latro

prsemium sumpsit, concede nobis tuae

propitiationis effectum: ut, sicut in

passione sua Iesus Christus, Dominus

noster, diversa utrisque intulit stipendia

meritorum; ita nobis, ablato vetustatis

errore, resurrectionis suae gratiam

largiatur: Qui tecum vivit et regnat

in imitate.

 

LECTIO ALTERA Ex. 12, 111

 

Il Signore disse a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto: "Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: Il dieci di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per consumare un agnello, si assocerà al suo vicino, al più prossimo della casa, secondo il numero delle persone; calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno; potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo serberete fino al quattordici di questo mese: allora tutta l'assemblea della comunità d'Israele lo immolerà al tramonto. Preso un pò del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case, in cui lo dovranno mangiare. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco; la mangeranno con azzimi e con erbe amare. Non lo mangerete crudo, né bollito nell'acqua, ma solo arrostito al fuoco con la testa, le gambe e le viscere. Non ne dovete far avanzare fino al mattino: quello che al mattino sarà avanzato lo brucerete nel fuoco. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano; lo mangerete in fretta. È la pasqua del Signore!

 

RESPONSORIUM

 

Ps. 139, 210 et 14

Eripe me, Domine, ab homine malo:

a viro iniquo libera me. V. Qui cogitaverunt

malitias in corde: tota die

constituebant prcelia. V. Acuerunt linguas

suas sicut serpentes: venenum

aspidum sub labiis eorum. V. Custodi

me, Domine, de manu peccatoris: et ab

hominibus iniquis libera me. V. Qui cogitaverunt

supplantare gressus meos:

absconderunt superbi laqueum mihi.

V. Et funes extenderunt in laqueum

pedibus meis: iuxta iter scandalum

posuerunt mihi. V. Dixi Domino: Deus

meus es tu: exaudi, Domine, vocem

orationis meae. V. Domine, Domine,

virtus salutis meae: obumbra caput

meum in die belli. V. Ne tradas me a

desiderio meo peccatori: cogitaverunt

adversum me: ne derelinquas me, ne

unquam exaltentur. V. Caput circiiitus

eorum: labor labiorum ipsorum operiet

eos. V. Verumtamen iusti confitebuntur

nomini tuo: et habitabunt recti

cum vultu tuo.

 

EVANGÉLIUM
 

Evangelium Pássio Dómini nostri Jesu Christi secúndum Ioánnem. 18, 1-40; 19, 1-42

In illo témpore: Egréssus est Jesus cum discípulis suis trans torréntem Cedron, ubi erat hortus, in quem introívit ipse et discípuli ejus. Sciébat autem et Judas, qui tradébat eum, locum: quia frequénter Jesus convénerat illuc cum discípulis suis. Judas ergo cum accepísset cohórtem, et a pontifícibus et pharisaéis minístros, venit illuc cum latérnis et fácibus et armis. Jesus ítaque sciens ómnia, quæ ventúra erant super eum, procéssit, et dixit eis: + Quem quaéritis? C. Respondérunt ei: S. Jesum Nazarénum. C. Dicit eis Jesus: + Ego sum. C. Stabat autem et Judas, qui tradébat eum, cum ipsis. Ut ergo dixit eis: Ego sum: abiérunt retrorsum, et cecidérunt in terram. Iterum ergo interrogávit eos: + Quem quaéritis? C. Illi autem dixérunt: S. Jesum Nazarénum. C. Respóndit Jesus: + Dixi vobis, quia ego sum: si ergo me quaéritis, sínite hos abíre. C. Ut implerétur sermo, quem dixit: Quia quos dedísti mihi, non pérdidi ex eis quemquam. Simon ergo Petrus habens gládium edúxit eum : et percússit pontíficis servum: et abscídit aurículam ejus déxteram. Erat autem nomen servo Malchus. Dixit ergo Jesus Petro: + Mitte gládium tuum in vagínam. Cálicem, quem dedit mihi Pater, non bibam illum? C. Cohors ergo et tribúnus et minístri Judæórum comprehendérunt Jesum, et ligavérunt eum: et adduxérunt eum ad Annam primum, erat enim socer Cáiphæ, qui erat póntifex anni illíus. Erat autem Cáiphas, qui consílium déderat Judaéis: Quia expédit, unum hóminem mori pro pópulo. Sequebátur autem Jesum Simon Petrus et álius discípulus. Discípulus autem ille erat notus pontífici, et introívit cum Jesu in átrium pontíficis. Petrus autem stabat ad óstium foris. Exívit ergo discípulus álius, qui erat notus pontífici, et dixit ostiáriæ: et introdúxit Petrum. Dicit ergo Petro ancílla ostiária: S. Numquid et tu ex discípulis es hóminis istíus? C. Dicit ille: S. Non sum. C. Stabant autem servi et minístri ad prunas, quia frigus erat, et calefaciébant se: erat autem cum eis et Petrus stans et calefáciens se. Póntifex ergo interrogávit Jesum de discípulis suis et de doctrína ejus. Respóndit ei Jesus: + Ego palam locútus sum mundo: ego semper dócui in synagóga et in templo, quo omnes Judaéi convéniunt: et in occúlto locútus sum nihil. Quid me intérrogas? intérroga eos, qui audiérunt, quid locútus sim ipsis: ecce, hi sciunt, quæ díxerim ego. C. Hæc autem cum dixísset, unus assístens ministrórum dedit álapam Jesu, dicens: S. Sic respóndes pontífici? C. Respóndit ei Jesus: + Si male locútus sum, testimónium pérhibe de malo: si autem bene, quid me cædis? C. Et misit eum Annas ligátum ad Cáipham pontíficem. Erat autem Simon Petrus stans et calefáciens se. Dixérunt ergo ei: S. Numquid et tu ex discípulis ejus es? C. Negávit ille et dixit: S. Non sum. C. Dicit ei unus ex servis pontíficis, cognátus ejus, cujus abscídit Petrus aurículam: S. Nonne ego tevidi in horto cum illo? C. Iterum ergo negávit Petrus: et statim gallus cantávit. Addúcunt ergo Jesum a Cáipha in prætórium. Erat autem mane : et ipsi non introiérunt in prætórium, ut non contaminaréntur, sed ut manducárent pascha. Exívit ergo Pilátus ad eos foras et dixit: S. Quam accusatiónem affértis advérsus hóminem hunc? C. Respondérunt et dixérunt ei: S. Si non esset hic malefáctor, non tibi tradidissémus eum. C. Dixit ergo eis Pilátus: S. Accípite eum vos, et secúndum legem vestram judicáte eum. C. Dixérunt ergo ei Judaéi: S. Nobis non licet interfícere quemquam. C. Ut sermo Jesu implerétur, quem dixit, signíficans, qua morte esset moritúrus. Introívit ergo íterum in prætórium Pilátus, et vocávit Jesum et dixit ei: S. Tu es Rex Judæórum? C. Respóndit Jesus:  A temetípso hoc dicis, an álii dixérunt tibi de me? C. Respóndit Pilátus: S. Numquid ego Judaéus sum? Gens tua et pontífices tradidérunt te mihi: quid fecísti? C. Respóndit Jesus: + Regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo esset regnum meum, minístri mei útique decertárent, ut non tráderer Judaéis : nunc autem regnum meum non est hinc. C. Dixit itaque ei Pilátus: S. Ergo Rex es tu? C. Respóndit Jesus: + Tu dicis, quia Rex sum ego. Ego in hoc natus sum et ad hoc veni in mundum, ut testimónium perhíbeam veritáti : omnis, qui est ex veritáte, audit vocem meam. C. Dicit ei Pilátus: S. Quid est véritas? C. Et cum hoc dixísset, íterum exívit ad Judaéos, et dicit eis: S. Ego nullam invénio in eo causam. Est autem consuetúdo vobis, ut unum dimíttam vobis in Pascha : vultis ergo dimíttam vobis Regem Judæórum? C. Clamavérunt ergo rursum omnes, dicéntes: S. Non hunc, sed Barábbam. C. Erat autem Barábbas latro. Tunc ergo apprehéndit Pilátus Jesum et flagellávit. Et mílites plecténtes corónam de spinis, imposuérunt cápiti ejus: et veste purpúrea circumdedérunt eum. Et veniébant ad eum, et dicébant: S. Ave, Rex Judæórum. C. Et dabant ei álapas. Exívit ergo íterum Pilátus foras et dicit eis: S. Ecce, addúco vobis eum foras, ut cognoscátis, quia nullam invénio in eo causam. C. (Exívit ergo Jesus portans corónam spíneam et purpúreum vestiméntum.) Et dicit eis: S. Ecce homo. C. Cum ergo vidíssent eum pontífices et minístri, clamábant, dicéntes: S. Crucifíge, crucifíge eum. C. Dicit eis Pilátus: S. Accípite eum vos et crucifígite : ego enim non invénio in eo causam. C. Respondérunt ei Judaéi: S. Nos legem habémus, et secúndum legem debet mori, quia Fílium Dei se fecit. C. Cum ergo audísset Pilátus hunc sermónem, magis tímuit. Et ingréssus est prætórium íterum: et dixit ad Jesum: S. Unde es tu? C. Jesus autem respónsum non dedit ei. Dicit ergo ei Pilátus: S. Mihi non lóqueris? nescis, quia potestátem hábeo crucifígere te, et potestátem hábeo dimíttere te? C. Respóndit Jesus: + Non habéres potestátem advérsum me ullam, nisi tibi datum esset désuper. Proptérea, qui me trádidit tibi, majus peccátum habet. C. Et exínde quærébat Pilátus dimíttere eum. Judaéi autem clamábant dicéntes: S. Si hunc dimíttis, non es amícus Caésaris. Omnis enim, qui se regem facit, contradícit Caésari. C. Pilátus autem cum audísset hos sermónes, addúxit foras Jesum, et sedit pro tribunáli, in loco, qui dícitur Lithóstrotos, hebráice autem Gábbatha. Erat autem Parascéve Paschæ, hora quasi sexta, et dicit Judaéis: S. Ecce Rex vester. C. Illi autem clamábant: S. Tolle, tolle, crucifíge eum. C. Dicit eis Pilátus: S. Regem vestrum crucifígam? C. Respondérunt pontífices: S. Non habémus regem nisi Caésarem. C. Tunc ergo trádidit eis illum, ut crucifigerétur. Suscepérunt autem Jesum et eduxérunt. Et bájulans sibi Crucem, exívit in eum, qui dícitur Calváriæ, locum, hebráice autem Gólgotha: ubi crucifixérunt eum, et cum eo alios duos, hinc et hinc, médium autem Jesum. Scripsit autem et títulum Pilátus: et pósuit super crucem. Erat autem scriptum: Jesus Nazarénus, Rex Judæórum. Hunc ergo títulum multi Judæórum legérunt, quia prope civitátem erat locus, ubi crucifíxus est Jesus. Et erat scriptum hebráice, græce et latíne. Dicébant ergo Piláto pontífices Judæórum: S. Noli scríbere Rex Judæórum, sed quia ipse dixit: Rex sum Judæórum. C. Respóndit Pilátus: S. Quod scripsi, scripsi. C. Mílites ergo cum crucifixíssent eum, acceperunt vestimenta ejus (et fecérunt quátuor partes: unicuique míliti partem), et túnicam. Erat autem túnica inconsútilis, désuper contéxta per totum. Dixérunt ergo ad ínvicem: S. Non scindámus eam, sed sortiámur de illa, cujus sit. C. Ut Scriptúra implerétur, dicens: Partíti sunt vestiménta mea sibi: et in vestem meam misérunt sortem. Et mílites quidem hæc fecérunt. Stabant autem juxta Crucem Jesu Mater ejus et soror Matris ejus, María Cléophæ, e María Magdaléne. Cum vidísset ergo Jesus Matrem et discípulum stantem, quem diligébat, dicit Matri suæ: + Múlier, ecce fílius tuus. C. Deinde dicit discípulo: + Ecce mater tua. C. Et ex illa hora accépit eam discípulus in sua. Póstea sciens Jesus, quia ómnia consummáta sunt, ut consummarétur Scriptúra, dixit: + Sítio. C. Vas ergo erat pósitum acéto plenum. Illi autem spóngiam plenam acéto, hyssópo circumponéntes, obtulérunt ori ejus. Cum ergo accepísset Jesus acétum, dixit: + Consummátum est. C. Et inclináte cápite trádidit spíritum. (Hic genuflectitur, et pausatur aliquantulum) Judaéi ergo (quóniam Parascéve erat), ut non remanérent in cruce córpora sábbato (erat enim magnus dies ille sábbati) rogavérunt Pilátum, ut frangeréntur eórum crura et tolleréntur. Venérunt ergo mílites: et primi quidem fregérunt crura et alteríus, qui crucifíxus est cum eo. Ad Jesum autem cum veníssent, ut vidérunt eum jam mórtuum, non fregérunt ejus crura, sed unus mílitum láncea latus ejus apéruit, et contínuo exívit sanguis et aqua. Et qui vidit, testimónium perhíbuit: et verum est testimónium ejus. Et ille scit, quia vera dicit: ut et vos credátis. Facta sunt enim hæc, ut Scriptúra implerétur: Os non comminuétis ex eo. Et íterum ália Scriptúra dicit: Vidébunt in quem transfixérunt.
Post hæc autem rogávit Pilátum Joseph ab Arimathaéa (eo quod esset discípulus Jesu, occúltus autem propter metum Judæórum), ut tólleret corpus Jesu. Et permísit Pilátus. Venit ergo et tulit corpus Jesu. Venit autem et Nicodémus, qui vénerat ad Jesum nocte primum, ferens mixtúram myrrhæ et áloes, quasi libras centum.
Accepérunt ergo corpus Jesu, et ligavérunt illud línteis cum aromátibus, sicut mos est Judaéis sepelíre. Erat autem in loco, ubi crucifíxus est, hortus: et in horto monuméntum novum, in quo nondum quisquam pósitus erat. Ibi ergo propter Parascéven Judæórum, quia juxta erat monuméntum, posuérunt Jesum.
M. Laus tibi Christe.

Detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Cèdron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel posto, perché Gesù vi si ritirava spesso con i suoi discepoli. Giuda dunque, preso un distaccamento di soldati e delle guardie fornite dai sommi sacerdoti e dai farisei, si recò là con lanterne, torce e armi. Gesù allora, conoscendo tutto quello che gli doveva accadere, si fece innanzi e disse loro: "Chi cercate?". Gli risposero: "Gesù, il Nazareno". Disse loro Gesù: "Sono io!". Vi era là con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse "Sono io", indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: "Chi cercate?". Risposero: "Gesù, il Nazareno". Gesù replicò: "Vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano". Perché s'adempisse la parola che egli aveva detto: "Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato". Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori e colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: "Rimetti la tua spada nel fodero; non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato?". Allora il distaccamento con il comandante e le guardie dei Giudei afferrarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna: egli era infatti suocero di Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno. Caifa poi era quello che aveva consigliato ai Giudei: "È meglio che un uomo solo muoia per il popolo". Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme con un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote e perciò entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote; Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare anche Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: "Forse anche tu sei dei discepoli di quest'uomo?". Egli rispose: "Non lo sono". Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco, perché faceva freddo, e si scaldavano; anche Pietro stava con loro e si scaldava. Allora il sommo sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose: "Io ho parlato al mondo apertamente; ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i Giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro; ecco, essi sanno che cosa ho detto". Aveva appena detto questo, che una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: "Così rispondi al sommo sacerdote?". Gli rispose Gesù: "Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male; ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?". Allora Anna lo mandò legato a Caifa, sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi. Gli dissero: "Non sei anche tu dei suoi discepoli?". Egli lo negò e disse: "Non lo sono". Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: "Non ti ho forse visto con lui nel giardino?". Pietro negò di nuovo, e subito un gallo cantò. Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò: "Che accusa portate contro quest'uomo?". Gli risposero: "Se non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato". Allora Pilato disse loro: "Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge!". Gli risposero i Giudei: "A noi non è consentito mettere a morte nessuno". Così si adempivano le parole che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: "Tu sei il re dei Giudei?". Gesù rispose: "Dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto?". Pilato rispose: "Sono io forse Giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me; che cosa hai fatto?". Rispose Gesù: "Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù". Allora Pilato gli disse: "Dunque tu sei re?". Rispose Gesù: "Tu lo dici; io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce". Gli dice Pilato: "Che cos'è la verità?". E detto questo uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: "Io non trovo in lui nessuna colpa. Vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua: volete dunque che io vi liberi il re dei Giudei?". Allora essi gridarono di nuovo: "Non costui, ma Barabba!". Barabba era un brigante.

 

Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora; quindi gli venivano davanti e gli dicevano: "Salve, re dei Giudei!". E gli davano schiaffi. Pilato intanto uscì di nuovo e disse loro: "Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa". Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: "Ecco l'uomo!". Al vederlo i sommi sacerdoti e le guardie gridarono: "Crocifiggilo, crocifiggilo!". Disse loro Pilato: "Prendetelo voi e crocifiggetelo; io non trovo in lui nessuna colpa". Gli risposero i Giudei: "Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto Figlio di Dio". All'udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura ed entrato di nuovo nel pretorio disse a Gesù: "Di dove sei?". Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: "Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?". Rispose Gesù: "Tu non avresti nessun potere su di me, se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande". Da quel momento Pilato cercava di liberarlo; ma i Giudei gridarono: "Se liberi costui, non sei amico di Cesare! Chiunque infatti si fa re si mette contro Cesare". Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette nel tribunale, nel luogo chiamato Litòstroto, in ebraico Gabbatà. Era la Preparazione della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai Giudei: "Ecco il vostro re!". Ma quelli gridarono: "Via, via, crocifiggilo!". Disse loro Pilato: "Metterò in croce il vostro re?". Risposero i sommi sacerdoti: "Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare". Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio, detto in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: "Gesù il Nazareno, il re dei Giudei". Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino alla città; era scritta in ebraico, in latino e in greco. I sommi sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato: "Non scrivere: il re dei Giudei, ma che egli ha detto: Io sono il re dei Giudei". Rispose Pilato: "Ciò che ho scritto, ho scritto". I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la Scrittura:

 
Si son divise tra loro le mie vesti
e sulla mia tunica han gettato la sorte.


E i soldati fecero proprio così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: "Donna, ecco il tuo figlio!". Poi disse al discepolo: "Ecco la tua madre!". E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la Scrittura: "Ho sete". Vi era lì un vaso pieno d'aceto; posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: "Tutto è compiuto!". E, chinato il capo, spirò. Era il giorno della Preparazione e i Giudei, perché i corpi non rimanessero in croce durante il sabato (era infatti un giorno solenne quel sabato), chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera e egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si adempisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della Scrittura dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatèa, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodèmo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò una mistura di mirra e di àloe di circa cento libbre. Essi presero allora il corpo di Gesù, e lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici, com'è usanza seppellire per i Giudei. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto. Là dunque deposero Gesù, a motivo della Preparazione dei Giudei, poiché quel sepolcro era vicino.

M. Laus tibi Christe.

 

SECONDA PARTE

 

PREHIERA PER TUTTA LA CHIESA

 

Il Celebrante si mette il piviale nero, il Diacono e il suddiacono, la dalmatica e tonacella nera. Gli accoliti stendono una sola tovaglia sull’altare e mettono il messale al centro, dove il celebrante canterà le grandi Orazione.

 

A ogni Orazione, il celebrante propone anzitutto l’intenzione della preghiera, poi il diacono comanda di mettersi in ginocchio; tutti pregano per qualche istante in silenzio. Infine il diacono comanda di rialzarsi, e il celebrante riunisce in una sola Orazione le preghiere ei tutta l’assemblea.

 

1. PRO SANCTA ECCLESIA

 

Oremus, dilectissimi nobis, pro Ecclesia sancta

Dei: ut eam Deus et Dóminus noster pacificare,

adunare et custodire dignetur toto orbe terra

rum: subiciens ei principatus et potestates:

detque nobis, quietarn et tranquillam vitarn degentibus, glorificare

Deum Patrem omnipotentem.

 

Oremus.

 

V. Flectamus genua.

R. Levate.

 

Omnipotens sempiterne Deus, qui

gloriam tuam omnibus in Christo

gentibus revelasti: custodi opera

misericordise tuas; ut Ecclesia tua, toto

orbe diffusa, stabili fide in confessione

tui nominis perseveret. Per eundem

Dominum nostrum.

Omnes

R. Amen

 

2. PRO SUMMO PONTIFICE

 

Oremus et pro beatissimo Papa nostro N....:

ut Deus et Dóminus noster, qui elegit eum in ordine

episcopatus, salvum atque incolumem custodiat Ecclesi

Ecclesiae suae sanctae, ad regendum populum sanctum Dei.

 

Oremus. Flectamus genua Levate.

 

Omnipotens sempiterne Deus, cuius

iudicio universa fundantur: respice

propitius ad preces nostras, et

electum nobis Antistitem tua pietate

conserva; ut Christiana plebs, quae te

gubernatur auctore, sub tanto Pontifice,

credulitatis suae meritis augeatur.

Per Dominum.

Omnes

R. Amen.

 

3. PRO OMNIBUS ORDINIBUS GRADIBUSQUE FIDELIUM

 

Oremus et pro omnibus episcopis, presbyteris,

diaconibus, subdiaconibus, acolythis, exorcistis,

lectoribus, ostiariis, confessoribus, virginibus,

viduis: et pro omni populo sancto Dei.

 

Oremus. Flectamus genua. Levate.

 

Omnipotens sempiterne Deus, cuius

Spiritu totum corpus Ecclesiae

sanctificatur et regitur: exaudi nos

pro universis ordinibus supplicantes;

ut gratiae tuse miinere ab omnibus

tibi gradibus fideliter serviatur. Per

Dominum... in unitate eiiisdem.

Omnes

R. Amen.

 

4. PRO RES PUBLICAS MODERANTIBUS

 

Oremus et pro omnibus res piiblicas moderanti

bus, eorumque ministeriis et potestatibus: ut

Deus et Dóminus noster mentes et corda eórum

secundum voluntatem suam dirigat ad nostram perpe

tuam pacem.

 

Oremus. Flectamus genua. Levate.

 

Omnipotens sempiterne Deus, in cuius manu

sunt omnium potestates

et omnium iura populorum: respice

benignus ad eos, qui nos in potestate

regunt; ut ubique terrarum, dextera tua

protegente, et religionis integritas, et

patriae securitas indesinenter consistat.

Per Dominum.

Omnes

R. Amen.

 

 

5. PRO CATECHUMENIS

 

remus et pro catechumenis nostris: ut Deus

et Dóminus noster adaperiat aures praecordi6rum

ipsorum ianuamque misericordiae; ut, per lava

crum regenerati6nis accepta remissi6ne omniurn

peccatorum, et ipsi inveniantur in Christo Iesu

Dómino nostro.

 

Oremus. Flectamus genua. Levate.

 

Omnipotens sempiterne Deus, qui

Ecclesiam tuam nova semper prole

fecundas: auge fidem et intellectum

catechumenis nostris; ut, renati fonte

baptismatis, adoptionis tuae filiis aggregentur.

Per Dominum.

Omnes

R. Amen.

 

6. PRO FIDELIUM NECESSITATIBUS

 

Oremus, dilectissimi nobis, Deurn Patrem omni

potentem, ut cunctis mundum purget erroribus: morbos

auferat: famem depellat: aperiat carceres: vincula

dissolvat: peregrinantibus rediturn: infirmantibus

sanitatern: navigantibus portum saliitis indiilgeat.

 

Oremus. Flectamus genua. Levate.

 

Omnipotens sempiterne Deus, maestorum

consolatio, laborantium

fortitudo: perveniant ad te preces de

quacumque tribulatione clamantium;

ut omnes sibi in necessitatibus suis

misericordiam tuam gaudeant affuisse.

Per Dominum nostrum.

Omnes

R. Amen.

 

7. PRO UNITATE ECCLESLE

 

Oremus et pro haereticis et schismaticis: ut

Deus et Dóminus noster eruat eos ab erroribus

universis; et ad sanctam matrem Ecclesiam catholi

cam atque apostocam revocare dignetur.

 

Oremus. Flectamus genua. Levate.

 

Omnipotens sempiterne Deus, qui

salvas omnes, et neminem vis

perire: respice ad animas diabolica

fraude deceptas; ut, omni haeretica

pravitate deposita, errantium corda re946

sipiscant, et ad veritatis tuae redeant

unitatem. Per Dominum.

Omnes

R. Amen.

 

8. PRO CONVERSIONE IUDEORUM

 

Oremus et pro Iudaeis. Ut Deus et Dominus noster

illuminet corda eorum, ut agnoscant Iesum Christum

salvatorem omnium hominum.

 

Oremus. Flectamus genua. Levate.

 

Omnipotens sempiterne Deus,

qui vis ut omnes homines salvi fiant

et ad agnitionem veritatis veniant,

concede propitius, ut plenitudine gentium

in Ecclesiam Tuam intrante omnis

Israel salvus fiat. Per Dominum.

Omnes

R. Amen.

 

 

9. PRO CONVERSIONE INFIDELIUM

 

Oremus et pro paganis: ut Deus omnipotens

auferat iniquitatern a cordibus e órum;

ut, relictis idolis suis, convertantur ad De

um vivum et verum, et unicum Filium

eius Iesum Christum, Deum et

Dóminum nostrum.

 

Oremus. Flectamus génua. Levate.

 

Omnipotens sempiterne Deus, qui

non mortem peccatorum, sed vitam

semper inquiris: suscipe propitius

orationem nostram, et libera eos

ab idolorum cultura; et aggrega Ecclesise

tuae sanctae, ad laudem et gloriam

nominis tui. Per Dominum nostrum

Iesum Christum, Filium tuum:

Qui tecum vivit et regnat in unitate

Spiritus Sancti, Deus, per omnia esecula

saeculorum.

Omnes

R. Amen.

 

TERZA PARTE

 

ADORAZIONE DELLA CROCE

 

 

Ecce lignum Crucis, in quo salus mundi pependit.

R. Veníte, adoremus.

 

Celebrans:

V. Pópule meus,

quid feci tibi? aut in quo contristávi

te? respónde mihi.

V. Quia edúxi te de terra

Ægýpti: parásti Crucem Salvatóri

tuo.

Diaconus:

R. Agios o Theós.

Subdiaconus:

R. Sanctus Deus.

Diaconus:

R. Agios ischyrós.

Subdiaconus:

R. Sanctus fortis.

Diaconus:

R. Agios athánatos,

eléison imas.

Subdiaconus:

R. Sanctus immortális,

miserére nobis.

Celebrans:

V. Quia edúxi te

per desértum quadragínta annis,

et manna cibávi te, et introdúxi

te in terram satis bonam:

parásti Crucem Salvatóri tuo.

Diaconus:

R. Agios o Theós.

Subdiaconus:

R. Sanctus Deus.

Diaconus:

R. Agios ischyrós.

Subdiaconus:

R. Sanctus fortis.

Diaconus:

R. Agios athánatos,

eléison imas.

Subdiaconus:

R. Sanctus immortális,

miserére nobis.

Celebrans:

V. Quid ultra débui

fácere tibi, et non feci? Ego

quidem plantávi te víneam

meam speciosíssimam: et tu

facta es mihi nimis amára: acéto

namque sitim meam potásti: et

láncea perforásti latus Salvatóri

tuo.

Diaconus:

R. Agios o Theós.

Subdiaconus:

R. Sanctus Deus.

Diaconus:

R. Agios ischyrós.

Subdiaconus:

R. Sanctus fortis.

Diaconus:

R. Agios athánatos,

eléison imas.

Subdiaconus:

R. Sanctus immortális,

miserére nobis.

Celebrans:

V. Ego propter

te flagellávi Ægýptum cum

primogénitis suis: et tu me flagellátum

tradidísti.

Diaconus et Subdiaconus:

 

R. Pópule meus, quid feci

tibi? aut in quo contristávi te?

respónde mihi.

Celebrans:

V. Ego edúxi te de

Ægýpto, demérso Pharaóne in

Mare Rubrum: et tu me tradidísti

princípibus sacerdótum.

Diaconus et Subdiaconus:

 

R. Pópule meus, quid feci

tibi? aut in quo contristávi te?

respónde mihi.

Celebrans:

V. Ego ante te apérui

mare: et tu aperuísti láncea

latus meum.

Diaconus et Subdiaconus:

 

R. Pópule meus, quid feci

tibi? aut in quo contristávi te?

respónde mihi.

Celebrans:

V. Ego ante te

præívi in colúmna nubis: et tu

me duxísti ad prætórium Piláti.

Diaconus et Subdiaconus:

 

R. Pópule meus, quid feci

tibi? aut in quo contristávi te?

respónde mihi.

Celebrans:

V. Ego te pavi

manna per desértum: et tu me

cecidísti álapis et flagéllis.

Diaconus et Subdiaconus:

 

R. Pópule meus, quid feci

tibi? aut in quo contristávi te?

respónde mihi.

Celebrans:

V. Ego te potávi

aqua salútis de petra: et tu me

potásti felle et acéto.

Diaconus et Subdiaconus:

 

R. Pópule meus, quid feci

tibi? aut in quo contristávi te?

respónde mihi.

Celebrans:

V. Ego propter te

Chananæórum reges percússi:

et tu percussísti arúndine caput

meum.

Diaconus et Subdiaconus:

R. Pópule meus, quid feci

tibi? aut in quo contristávi te?

respónde mihi.

Celebrans:

V. Ego dedi tibi

sceptrum regale: et tu dedísti

capiti meo spíneam coronam.

Diaconus et Subdiaconus:

R. Pópule meus, quid feci

tibi? aut in quo contristávi te?

respónde mihi.

Celebrans:

V. Ego te exaltávi

magna virtúte: et tu me suspendísti

in patíbulo Crucis.

Diaconus et Subdiaconus:

R. Pópule meus, quid feci

tibi? aut in quo contristávi te?

respónde mihi.

Celebrans:

V. Crucem tuam

adorámus, Dómine: et sanctam

resurrectiónem tuam laudámus

et glorificámus: ecce enim,

propter lignum venit gaudium

in univérso mundo.

 

Ps. 66, 2. Deus misereátur nostri

et benedícat nobis:

Diaconus et Subdiaconus:

 

R. Illúminet vultum suum super

nos et misereátur nostri.

 

Celebrans:

V. Crucem tuam

adorámus, Dómine: et sanctam

resurrectiónem tuam laudámus

et glorificámus: ecce enim,

propter lignum venit gáudium

in univérso mundo.

Diaconus et Subdiaconus:

 

R. Crux fidélis, inter omnes

arbor una nóbilis: nulla silva

talem profert fronde, flore, gérmine.

* Dulce lignum dulces

clavos, dulce pondus sústinet.

Celebrans: Hymnus

V. Pange, lingua, gloriósi láuream certáminis,

et super Crucis trophǽo

dic triúmphum nóbilem: quáliter

Redémptor orbis immolátus

vícerit.

Diaconus et Subdiaconus:

 

R. Crux fidélis, inter omnes

arbor una nóbilis: nulla silva

talem profert fronde, flore, gérmine.

Celebrans:

V. De paréntis protoplásti

fraude Factor cóndolens,

quando pomi noxiális in

necem morsu ruit: ipse lignum

tunc notávit, damna ligni ut

sólveret.

Diaconus et Subdiaconus:

 

R. Dulce lignum dulces clavos,

dulce pondus sústinet.

Celebrans:

V. Hoc opus nostræ

salútis ordo depopóscerat:

multifórmis proditóris ars ut artem

fálleret: et medélam ferret

inde, hostis unde lǽserat.

Diaconus et Subdiaconus:

 

R. Crux fidélis, inter omnes

arbor una nóbilis: nulla silva

talem profert fronde, flore, gérmine.

Celebrans:

V. Quando venit

ergo sacri plenitúdo témporis,

missus est ab arce Patris Natus,

orbis Cónditor: atque ventre

virgináli carne amíctus pródiit.

Diaconus et Subdiaconus:

 

R. Dulce lignum dulces clavos,

dulce pondus sústinet.

Celebrans:

V. Vagit Infans

inter arcta cónditus præsépia:

membra pannis involúta Virgo

Mater álligat: et Dei manus pedésque

stricta cingit fáscia.

Diaconus et Subdiaconus:

 

R. Crux fidélis, inter omnes

arbor una nóbilis: nulla silva

talem profert fronde, flore, gérmine.

Celebrans:

V. Lustra sex qui

jam perégit, tempus implens

córporis, sponte líbera Redémptor

passióni déditus, Agnus

in Crucis levátur immolándus

stípite.

Diaconus et Subdiaconus:

 

R. Dulce lignum dulces claves,

dulce pondus sústinet.

Celebrans:

V. Felle potus ecce

languet: spina, clavi, láncea

mite corpus perforárunt, unda

manat et cruor: terra, pontus,

astra, mundus, quo lavántur

flúmine!

Diaconus et Subdiaconus:

 

R. Crux fidélis, inter omnes

arbor una nóbilis: nulla silva

talem profert fronde, flore, gérmine.

Celebrans:

V. Flecte ramos,

arbor alta, tensa laxa víscera, et

rigor lentéscat ille, quem dedit

natívitas: et supérni membra

Regis tende miti stípite.

Diaconus et Subdiaconus:

 

R. Dulce lignum dulces clavos,

dulce pondus sústinet.

Celebrans:

V. Sola digna tu

fuísti ferre mundi víctimam:

atque portum præparáre arca

mundo náufrago: quam sacer cruor perúnxit, fusus Agni córpore.

Diaconus et Subdiaconus:

 

R. Crux fidélis, inter omnes

arbor una nóbilis: nulla silva

talem profert fronde, flore, gérmine.

Celebrans:

V. Sempitérna sit

beátæ Trinitáti glória: æqua Patri

Filióque; par decus Paráclito:

Uníus Triníque nomen laudet

univérsitas. Amen.

Diaconus et Subdiaconus:

 

R. Dulce lignum dulces clavos,

dulce pondus sústinet.

 

QUARTA PARTE

 

LA SANTA COMUNIONE

 

 

Segue come la Comunione al Popolo.

Il Sacerdote al termine dice le seguenti Orazioni sopra il popolo.

 

Oremus. Oratio prima

 

Super populum tuum, qusesumus,

Domine, qui passionem et mortem

Filii tui devota mente recoluit,

benedictio copiosa descendat, indulgentia

veniat, consolatio tribuatur, fides

sancta succrescat, redemptio sempiterna

firmetur. Per eundem Christum

Dominum nostrum.

R. Amen.

 

Oremus. Oratio secunda

 

Omnipotens et misericors Deus,

qui Christi tui beata passione et

morte nos reparasti: conserva in nobis

operam misericordiae tuae; ut, huius

mysterii participatione, perpetua devotione

vivamus. Per eundem Christum

Dominum nostrum.

R. Amen.

 

Oremus. Oratio tertia

 

Reminiscere miserationum tuarum,

Domine, et famulos tuos aeterna

protectione sanctifica, pro quibus Christus,

Filius tuus, per suum cruorem,

instituit paschale mysterium. Per eundem

Christum Dominum nostrum.

R. Amen.
 

 

Sommario Liturgia


  www.maranatha.it

SESTRI LEVANTE (Genoa) Italy     

 

HOME  benvenuti | liturgia | bibbia | voci dal deserto | immagini & webcam | chiese locali | testi & documenti | pensieri

san francesco & santa chiara | massime eterne | papas pefkis | l'arcivescovo lambruschini | banner exch | links